Chci uplatnit svá práva, valná hromado

Jako podílníci, společníci, členové apod. máte jisté povinnosti, ale také určitá práva spojená s vašim podílem ve společnosti. Někdy je jejich rozmezí nejrůzněji upraveno i dodatečně ve společenské smlouvě či stanovách, my si však můžeme projít ty základní, které chybět nesmí.
ceertifikát s pečetí.png 
1)      Právo podílet se na řízení
Každý člen nebo podílník má právo účastnit se na chodu, řízení, rozhodování v družstvu. Má právo volit orgány, má právo být zvolen orgánem společnosti. To všechno nesmí být nijak omezeno, pokud je tedy daná osoba skutečně plnohodnotným členem. V případě, kdy působnost členské schůze plní shromáždění delegátů, má člen právo být zařazen do volebního obvodu za účelem volby delegáta a delegáta volit
 ovládací prvek.jpg
2)      Práva informační a kontrolní povahy
Každý člen může sloužit jako jistá kontrolní páka, co se týče rozhodování a směřování společnosti a družstva. Může nahlížet do seznamu členů, vyžádat si zápis z členské schůze (kromě jednání komise či orgánů, tam už toto právo nedosáhne). Například ono družstvo má povinnost některé písemnosti sdělovat na informační desce, kterou by mělo mít zřízeno. Svolávání členských schůzí musí být také učiněno nějakým hromadným komunikačním prostředkem – ideálně internetovými stránkami družstva, aby členové věděli, že se vůbec něco děje a měli šanci tam přijít. Čím menší družstvo, tím více kontrolních pravomocí mají jednotliví členové. Čím větší družstvo, tím více kontrolních pravomocí mají delegáti.
 
3)      Právo podílet se na výhodách
Pokud je hlavním účelem družstva vzájemná podpora, mohou všichni jeho členové využívat této kolektivní pomoci bez omezení.
 
4)      Právo domáhat se za družstvo náhrady újmy členskou žalobou
5)      Právo disponovat s družstevním podílem
6)      Právo na podíl na zisku
Tady to musí být speciálně ošetřeno ve stanovách a musí se jednat o zisk, který zbyde v poslední řadě po odečtení všech nákladů a pohledávek. U sociálního družstva je to pouze 33 % ze zisku a u družstva bytového je to úplně vyloučeno.
 
7)      Právo napadnout usnesení
8)      Právo na vypořádací podíl
9)      Právo na podíl na likvidačním zůstatku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup