Smaragdy jsou kameny pravdy a moudrosti

Lidé, kteří rádi cestují do přírody, jako jsou trampové, vodáci, horolezci či cykloturisté, vědomě či podvědomě vnímají, jak jim vyhovuje zelená barva okolní vegetace. Zelená nesmírně uklidňuje mysl a probouzí přirozené touhy být zadobře s ostatními v rámci celku, ať už se jedná o malou skupinku nadšenců, anebo o větší seskupení v rámci např. národa či státu. Tuto přátelskou službu, kterou nám dopřejí rostliny, můžeme posilovat i kamenem smaragdem. Smaragdy byly odjakživa symbolem přátelství a dobrých mezilidských vztahů, co se týče partnerství, ale zejména komunit. Mohou být nápomocné jak manažerům ve firmách, tak i lidem, kteří se přímo pohybují v přírodě, jako jsou farmáři, chovatelé skotu, drůbeže, sadaři, včelaři atd.

smaragd surový

Zelená barva smaragdů, ostatně obecně zelená barva všech minerálů, jako jsou např. jadeit či malachit, a kde zelenou barvu dotváří vyšší obsah mědi, napomáhá otevírat srdeční čakru, což je centrum intuice a citu. Srdeční čakra podporuje správné pochopení všech dějů kolem nás, a kdo se řídí svým citem, obvykle odhalí každou faleš, zradu, lež, úskoky a manipulace, ještě než se vás osobně dotknou a způsobí vám nějakou škodu.

smaragd

Každému z vás bychom mohli doporučit, aby se snažil o udržení otevřené srdeční čakry, protože ta bývá největším ochráncem v tomto světě, a dokáže nás vždy bezpečně nasměrovat a posunout tam, kde není žádné nebezpečí, ale naopak kde na vás čeká nějaký vzácný dar, přítel, poznání souvislostí a cokoli, co váš život pouze vylepší, nikoli aby vás to ponížilo. O tomto minerálu by se dalo na závěr ve stručnosti říci to, co sdělil divákům, resp. ševci ve filmu „Pyšná princezna“ král Miroslav: „Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj“. V této jediné větě je tolik moudrosti, že kdyby se jí řídili všichni na této planetě, ze dne na den zmizí hladomor, války, krveprolití a mnoho dalších projevů násilí a nenávisti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup