Vzhled a zaměstnání

Stále častěji se setkáváme s tím, že po nás náš možný budoucí zaměstnavatel vyžaduje naši fotografii ještě před 1. kolem pohovoru. Najdeme si inzerát na zajímavou pracovní pozici, která nás velmi zaujme, a rozhodneme se, že bychom se chtěli účastnit výběrového řízení. V požadavcích ale nacházíme velice zvláštní položku: Prosíme CV s Vaší aktuální fotografií.
hodiny za dívkou
Má na to náš potencionální budoucí zaměstnavatel právo? Otázkou je, zda je pro danou pozici doopravdy nutné, aby druhá strana náboru vyžadovala fotografii uchazeče předem. S jistotou Vám můžeme říct, že 99 % těchto nabídek práce rozhodně nepotřebuje znát vhled zájemce o zaměstnání dopředu.
Proč firmy chtějí znát vzhled uchazečů ještě dříve, než uchazeč vůbec dorazí na první pohovor? Jak takový druh výběrového řízení může vypadat? Představme si náborové experty, jak si před sebe rozloží všech 60 životopisů s fotografiemi. Jaký bude jejich první úkon? Tito experti, kteří mají výběrové řízení na starost, mechanicky vyřadí ty uchazeče, kteří jim nejsou z nějakého jejich subjektivního názoru sympatičtí a příjemní. V jejich případě se jedná o vědomou diskriminaci.
 sluchátka na vlasech

Jaká zaměstnání mohou vyžadovat fotografii předem?

 
·         modeling
·         reklama
·         herectví
·         moderování
·         tiskoví mluvčí
·         obsluha, hostesky, letušky, aj.
Ano, u těchto zaměstnání může hrát určitou roli vzhled, ale nemuselo by tomu tak být. Myslíme si, že by vždy mělo jít na prvním místě o naše schopnosti a ne o náš zevnějšek.

Další citlivé údaje, které by po nás neměli během výběrového řízení požadovat?

 
·         rodinný stav (ano, může je zajímat, zda jsme svobodní, rodiče, ale nesmí to nijak ovlivňovat rozhodování)
·         matky od rodin (toto je další samostatná kapitola, kdy zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat maminky od malých dětí z důvodu časté nemocnosti potomků)
·         sexuální orientace, víra (tady o tom není žádných pochyb, rozhodně po nás tuto informaci nemohou chtít, a pokud by se k ní nějak dostali a na základě zjištění se rozhodli, je to diskriminace)
·         rasový – etnický původ
·         politické přesvědčení
·         zdravotní stav, genetické údaje, aj.
Toto jsou další údaje, které by po nás náš budoucí zaměstnavatel neměl vyžadovat a už vůbec by se na základě nich neměl rozhodovat, zda nás přijme nebo nepřijme do nového zaměstnání.